Andra Gröna

Global Greens - Samlar alla världens gröna partier
European Green Party - Europeiska gröna partiet
Greens - EFA - Gröna partigruppen i EU-parlamentet
UNEP - FN:s miljöprogram
EEA - European Environment Agency
Älvräddarna - Arbetar för hållbar vattenkraft